"Als je vandaag doet wat je gisteren deed krijg je morgen hetzelfde resultaat."

Niet in problemen maar uitdagingen denken: Hoe kunnen we?!

 

Dat is de rode draad in alles waar ik me in mijn werk mee bezig hou. Kansen zoeken, nieuwe doelen stellen en nieuwe wegen vinden. Vaak uit dit zich in een nieuwe werkwijze of nieuwe producten/diensten. 

 

Ik gebruik deze techniek van reframen, omdenken, heel vaak. Veranderen en vernieuwen is niet makkelijk. Van nature zijn we geneigd om vanuit hetzelfde perspectief te willen blijven kijken. Gevoed door ons gevormde denkkader en de waan van de dag. Maar om als bedrijf morgen ook nog relevant te zijn moet je uit je comfortzone komen en out-of-the-box durven dromen, denken en doen.

 

Gelukkig zijn er tegenwoordig veel tools en methodes beschikbaar om je daarbij te helpen. Kleine kanttekening: tools en methodes zijn slechts een middel (en geen tovermiddel) om een doel te bereiken. Het gaat nog altijd om degene die deze ter hand neemt. Daarom richt ik me altijd op hard skills (kennis & kunde) en soft skills (houding & gedrag)

 

Hieronder zet ik er een aantal, die ik vaak gebruik, onder elkaar. Verder maak ik vaak programma's op maat, afgestemd op de behoefte. 

 

Design Thinking

Wat is nou het bestaansrecht van bedrijven? Relevant blijven. Hoe blij je nou relevant? Door oude juiste manier klantbehoeften te vervullen. Alles begint dus bij de klant. Met Design Thinking ontwerp je producten en diensten op basis van de behoefte van de klant. Deze wordt dus echt centraal gezet. Ook hierin doorloop je een aantal fases:

 • Leef je in
 • Definieer de uitdaging
 • Genereer ideeën
 • Maak een prototype
 • Test de oplossing

Eerst leef je jezelf in mogelijke klanten in, dan bepaal je welke klanten welke behoeftes hebben, bedenk je daar oplossingen voor, bouw je prototypes en test je deze. 

 

Zoals je ziet komen deze stappen redelijk overeen met de fases in een DesignSprint en de FORT Innovation Method. Design Thinking is dan ook de basis voor deze methodes geweest. 

 

Door Design Thinking toe te passen ben je als bedrijf relevanter voor relevante klanten. 

Lean Startup

Wat kunnen grote bedrijven leren van startups? Een heleboel! Eric Ries, de grondlegger van de methode, zag dat veel startups en productinnovaties faalden. Dit kwam door het toepassen van oude management methodes die niet geschikt waren voor vernieuwing. Hierdoor werd verspilling gecreëerd. Lean houdt zich bezig met het tegengaan van verspillingen. Lean Startup gaat dus over efficiënter, effectiever en succesvoller nieuwe producten of diensten bouwen. 

Vanuit een idee/kans ga je de aannames van de wenselijkheid, maakbaarheid en winstgevendheid van dit idee valideren. Dit doe je door experimenten en prototyping waarbij je uiteindelijk een MVP bouwt, om te testen of klanten ook doen wat ze zeggen. Hiervan meet je de resultaten en leer je van de data. Hiermee verfijn en verbeter je het idee. 

Agile & scrum

De verandering van onze omgeving zorgt voor onzekerheid. Klantbehoeften die steeds sneller veranderen, die niet geheel duidelijk zijn en technologieën om oplossingen te bouwen die nieuw zijn. Dit zorgt ervoor dat je de time-to-market moet verlagen en meer flexibel moet gaan werken. Iedereen heeft wel van agile werken of scrummen gehoord. Dit wel zeggen dat je wendbaar organiseert en produceert. Scrum sluit erg goed aan op Design Thinking. We passen daarom vaak DesignSprints toe voordat scrum teams aan een nieuw project beginnen. Daarnaast trainen we Product Owners en Scrum Masters in het faciliteren van Design Sprints. 


Design Sprints

 Wil jij snel vernieuwen? Een DesignSprint zet je in om binnen een week van uitdaging tot geteste oplossing te komen. Het is toepasbaar voor het bedenken van nieuwe producten, diensten, strategieën, huisstijlen, marketingcampagnes enz Hiervoor gebruik ik een heel gestructureerd en getimboxed programma van 4 dagen. Deze methode is bedacht bij Google Ventures. In dit programma doorloop je samen met een multidisciplinair team van medewerkers de volgende fases: 

 • Doorleven van het probleem en stellen van een doel
 • Bedenken van mogelijke oplossingen
 • Kiezen van een oplossing
 • Prototypen van de gekozen oplossing
 • Testen van de geprototypte oplossing bij klanten

Na het testen bij klanten hebben we waardevolle inzichten. Door het verwerken van die inzichten in de oplossing creëren we nog meer toegevoegde waarde.

Business modelling

Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Structuur en vereenvoudiging zorgt voor overzicht en inzicht. Een business model geeft aan hoe een bedrijf waarde creëert, verkoopt, levert en toegekend krijgt. Wij gebruiken meestal een combinatie van het 'klassieke' Business Model Canvas van Alexander Osterwalder met het Lean Canvas van Ash Maurya. Hierdoor focussen we ook op explicieter op de behoeftes van de klanten. We gebruiken een business model in een innovatieproject om de desirability (wenselijkheid van de propositie), feasibilty (maakbaarheid van de propositie) en viability (winstgevendheid van de propositie) te valideren. 

Forth innovation method

De FORTH Innovation Method (Voort Innovatie Methode) is bedacht door Gijs van Wulfen. FORTH is een acroniem voor:

 • Full steam ahead
 • Observe & Learn
 • Raise Ideas
 • Test Ideas
 • Homecomming

Deze fases staan afgebeeld als eilanden op de FORTH Innovation Map. Een landkaart die je gebruikt tijdens de innovatie 'expeditie'. Tijdens die reis ga je met een team medewerkers team 15 dagen binnen 20 weken met een uitdaging aan de slag. Deze methode is wetenschappelijk onderzocht en meer succesvol dan andere gebleken. Je kan deze methode enigszins vergelijken met een DesignSprint: de fases die je doorloopt zijn ongeveer hetzelfde. De FORTH Innovation Method levert in tegenstelling tot één geteste oplossing 3 - 6 mini business cases op die een antwoord kunnen geven op de uitdaging waar het bedrijf voor staat. Door de langere duur is er meer aandacht voor de veranderende omgeving, worden er meerdere kansen in kaart gebracht en heeft het een sterke en positieve bijwerking: de mindset van medewerkers en de cultuur van een bedrijf wordt veel innovatiever