Eigenlijk is het heel simpel: Het enige doel van een bedrijf is het leveren van toegevoegde waarde. Om dit te kunnen doen moet je heel klantgericht zijn en innoveren op de onderdelen die toegevoegde waarde opleveren. We noemen dit het vergroten van het aanpassingsvermogen.

 

business anno morgen helpt hierbij en geeft op een creatieve manier vorm aan het proces dat hierbij nodig is. Dit proces kent in de basis 6 stappen. In de praktijk kan het natuurlijk zo zijn dat de gehele loop niet doorlopen hoeft te worden of verkort kan worden. Je krijgt van mij in ieder geval geen ellenlange dikke rapporten die veel kosten maar niks opleveren. Het uitgangspunt is altijd zo snel mogelijk, efficiënt mogelijk en effectief mogelijk resultaat behalen. De 6 stappen zijn: motivatie, inspiratie, creatie, validatie, realisatie en evaluatie.

 

We delen deze stappen in drie niveau's op: Fit, fitter & fittest. Survival of the fittest: het vergroten van aanpassingsvermogen. Bereid je voor op een boel energie, inspiratie en het loslaten van het bestaande. 

Fit

De motivatie fase en inspiratie fase. De wereld verandert en als bedrijf merk je dat je mee moet veranderen. In deze fase gaan we helder krijgen wat we willen veranderen door te kijken wat de 'fit' is als bedrijf met die veranderende wereld. Je kan het vergelijken met een gap analyse tussen de 'as is' en 'to be' situatie: waar sta je en waar wil je heen. Na deze fase weten we waarom we willen veranderen en wat we willen veranderen. We weten wat ons doel is.

 


Fitter

De creatie en validatie fase. In deze fase gaan we kijken wat de mogelijke oplossingen zijn en of deze passen, haalbaar zijn en voor het gewenste resultaat gaan zorgen. Na deze fase weten we hoe we de verandering willen uit gaan vormgeven. We weten hoe we het doel gaan bereiken. 

 


Fittest

De realisatie en evaluatie fase. In deze fase gaan we de oplossing implementeren en evalueren of het gewenste resultaat bereikt is en wat we eventueel nog anders moeten gaan aanpakken. We weten in hoeverre het doel bereikt is.