De wereld om ons heen verandert tegenwoordig exponentieel snel. Succesvolle en snel groeiende bedrijven en startups spelen goed in op die veranderingen. Maar veel organisaties, ondernemers en werknemers blijven ongewild in de waan van de dag en bestaande denkkaders hangen. Business Anno Morgen helpt ondernemers en werknemers om de business kansen van morgen te kunnen zien en te omarmen. 


WENDBAARDER, KLANTGERICHTER & INNOVATIEVER

Survival of the fittest: niet de meest sterke, niet de meest slimme, maar de soort die zich het beste kan aanpassen weet te overleven. Wanneer je vandaag de dag als organisatie wilt overleven in de snel veranderende omgeving moet je dus jouw aanpassingsvermogen vergroten. Jouw aanpassingsvermogen vergroten doe je door wendbaarder, klantgerichter en innovatiever te zijn. 

 

WENDBAAR

Als organisatie wil je kunnen inspelen op de snel veranderende omgeving. Dat betekent dat je wendbaar moet organiseren. Een agile organisatiestructuur creëren waardoor je de time-to-market van producten en diensten kan verkorten en zo dichter op de veranderende markt kan zitten. 

KLANTGERICHT

Als organisatie kan je alleen overleven door problemen van klanten op te lossen die het waard zijn om opgelost te worden. Zo creëer je toegevoegde waarde voor klanten die door de juiste producten en diensten omgezet kan worden in toegekende waarde voor jouw organisatie. 

Innovatief

Dankzij de snel veranderende omgeving moet je als organisatie continue bezig zijn om de kansen binnen die omgeving te scannen. Kansen uit nieuwe producten of diensten kunnen bijvoorbeeld komen uit opkomende technologieën maar ook gedreven zijn door veranderende klantbehoeften. Als organisatie is het van belang dat je deze kansen om kan zetten in het verbeteren, vernieuwen en innoveren van je producten en diensten aanbod.